Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng 11 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 2018 gồm những nội dung sau:
-Hội CCB huyện khởi công xây dựng mới 5 nhà và sửa chữa 4 nhà đồng đội cho hội viên CCB từ nguồn tiết kiệm tự nguyện hỗ trợ hội viên nhà ở xuống cấp nghiêm trọng từ phong trào học tập, làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. 
-Đoàn xã Trung Sơn tổ chức đợt trồng hoa ven đường nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp. Đến thời điểm hiện nay chưa đạt chuẩn NTM nhưng lại là đơn vị điển hình trong việc phát động nhân dân xây dựng vườn kiểu mẫu, trồng hoa ven đường làm cho môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp.
– Các xã, thị tiếp tục đẩy mạnh làm đường giao thông nông thôn để phục vụ nhân dân phát triển kinh tế thuận lợi.
-Các nhà mạng phối hợp với điện lực chỉnh trang dây cáp viễn thông trên cột điện lực tại khu vực thị trấn Đô Lương góp phần chỉnh trang đô thị văn minh.