Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng 10 năm 2016

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng 10 năm 2016 hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– Thường trực huyện ủy làm việc với Trung tâm Văn hóa.

– Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường N5.

– Nông dân Nguyễn Kim Song, xóm 4, xã Tân Sơn làm giàu từ chăn nuôi.

– Tuyến đường Khuôn – Đại Sơn xuống cấp gây mất ATGT.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt