Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 4 tháng 8 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 4 tháng 8 năm  gồm những nội dung sau:

 

Thường trực huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Lưu Sơn về kết quả thực hiện NQTW4.

– UBND huyện và các xã chủ động thực hiện các phươgn an bảo vệ hồ đập mùa mưa bão.

– UBMTTQ các xã, thị sôi nổi tổ chức cuộc thi khu dân cư “ nói không với SX thực phẩm bẩn”

– Đoàn xã Bắc Sơn tổ chức lớp học bơi miễn phí cho thiếu niên, nhi đồng