Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 4 tháng 11  năm 2020

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Nhà máy nước Hòa Sơn và nhóm “Đô Lương kết nối yêu thương” cung cấp 20.000 lít nước sạch cho người dân các xã bị ngập lụt.
  • Người dân vùng ngập lụt tập trung khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống.
  • Giá rau ở Đô Lương tăng cao sau đợt mưa lụt kéo dài.

 

Và một số hoạt động vừa diễn ra.