Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 4 tháng 10 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự lễ phát động cao điểm phong trào cải tạo hệ thống vườn hộ gia đình và xây dựng vườn mẫu nông dân, vườn chuẩn NTM tại xã Nhân Sơn.
  • Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác Phòng chống dịch tả lợn Châu phi tại xã Mỹ Sơn.
  • Sở lao động thương và xã hội tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn công vệ sinh an toàn lao động
  • Và một số hoạ động vừa diễn ra.