Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 31 tháng 8 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 31 tháng 8 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Đô Lương hoàn thành xuất sắc đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về công tác Quân sự – Quốc phòng; Công tác đảm bảo An ninh Quốc gia trong tình hình mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành Cấp uỷ, Chính quyền địa phương; Chất lượng tham mưu tổ chức thực hiện của các lực lượng vũ trang, các ban ngành trong chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng và tác chiến phòng thủ.

– Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trao 21 xe lăn cho người khuyết tật.

– Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương trông 200 ha rừng vụ thu.