Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  3 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay  ngày 3 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư tỉnh ủy tham dự hội nghị kiểm điểm theo NQTW4 khóa XXI  tại chi bộ 5, Đảng bộ Thịnh Sơn

– Các đồng chí lãnh đạo huyện làm việc với công ty Minh Anh về dự án xây dựng nhà máy may.

– Công ty Bảo hiểm nhân thọ Tây Nghệ An tổ chức khám, cấp thuốc miến phí cho các hộ nghèo và gia đình chính sách ở các xã vùng dưới

– Hội LHTN Đô Lương tổ chức bán hành tăm giúp nông dân xã Trù Sơn