Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 31  tháng 1 năm 2020

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

  • Hội nông dân tỉnh và huyện Đô Lương tổ chức lễ phát động tết trồng cây và tổ chức ngày hội xuống đồng đầu xuân Canh Tý.
  • Các xã, Thị trấn tổ chức trồng cây đời đời ơn Bác.
  • Trong dịp tết do rét đậm nên nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.
  • Tại xã Yên Sơn gia đình ông Hoàng Sỹ Thái đã trồng và chăm sóc dàn hoa hồng leo tạo cảnh quan môi trường trong dịp tết hấp dẫn.
  • Các cơ quan. Đơn vị, xã Thị thực hiện nghiêm túc ngày làm việc đầu năm.
  • Và một số nội dung vừa diễn ra,