Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 30 tháng 9 năm 2016

Chương trình hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng, tham quan đập Bara Đô Lương

– Phòng cảnh sát PCCC số 5 kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng PCCC và 15 ngày toàn dân PCCC

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực hiện Chỉ thi 26 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy ở các xã

– Hội người cao tuổi các xã, thị tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế NCT 1/10.