Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 30 tháng 8 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đồng chí Thái Văn Hằng – Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra xây dựng NTM ở Đô Lương
  • Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra phòng chống bão số 4.
  • Tập huấn nghiệp vụ báo chí xuất bản cho đội ngũ báo cáo viên .
  • Phòng cảnh sát cơ động Công an Nghệ An tặng quà cho các cháu tại trung tâm công tác xã hội nghệ an.
  • Phát triển mạnh vùng cây ăn quả trọng điểm ở huyện Đô Lương.
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra