Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Xã Đà Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tập thể BTV, BCH Đảng bộ

– Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thẩm định tại xã Tràng Sơn và Xuân Sơn

– Sở GD&ĐT tổ chức hội thảo chuyên môn GDTX cấp THPT

– Xã Yên Sơn tổ chức mít tinh, diễu hành nhân tháng hàng động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.