Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 30 tháng 10 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Các Đồng chí lãnh đaọ huyện dâng hương tại khu di tích lịch sử Truông bồn nhân dịp kỉ niệm 51 năm ngày chiến thắng lịch sử Truông bồn.
  • Tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân tại khu di tích lịch sử Truông Bồn
  • UBND huyện tổ chức công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020.

Và một số nội dung vừa diễn ra.