Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 30 tháng 07 năm 2018.

Chương trình hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2018 gồm những nội dung sau:

Sở văn hóa thông tin và thể thao và huyện Đô Lương tổ chức liên hoan dân ca Ví, dặm Nghệ Tĩnh năm 2018.

Lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ công an huyện Đô Lương do có thành tích xuất sắc

Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em tật nguyền.