Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 3 tháng 7 năm 2020

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

– 400 ha lúa bị khô cháy do nắng nóng, 420 ha đất lúa không thể gieo cấy được .

– Nhiều xe quá khổ, quá tải chạy trên QL 15 .

– Mùa hè thời tiết rất nóng bức, nguy cơ cháy nổ xảy ra rất cao ở các điểm bán xăng dầu, nhà hàng, khu vực kinh doanh buôn bán. Để phòng chống cháy nổ, trong thời gian này, huyện Đô Lương đang nỗ lực tập trung phòng chống cháy nổ thông qua các cuộc diễn tập, kiểm tra, kiểm soát phòng chống cháy nổ ở các điểm kinh doanh, buôn bán.