Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 3 tháng 7 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Tại tượng đài Cách mạng Đô Lương Cục văn hoá cơ sở tổ chức lễ xuất quân Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS tại Đô Lương.

– Các xã, thị tổ chức nâng cấp, tu sửa nhà bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sỹ.

– UBND huyện tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

– Đô Lương phát triển nghề làm tương truyền thống.

– Trạm biến áp số 2 Lạc Sơn mới nâng cấp nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn