Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  3 tháng 5 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  3 tháng 5 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương trao tặng trao 3 nhà ĐĐK và 30 con bò cho hộ nghèo.

– Công ty đường bộ 470 tổ chức nâng cấp sửa chữa tuyến Quốc lộ 46 đoạn qua địa phận Đô Lương.

– Ông Hoàng Văn Nhương ở xóm 8, xã Tràng Sơn – Người biến đầm hoang thành đầm trăm triệu.