Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  3 tháng 2 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  3 tháng 2 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– UBND Huyện Đô Lương tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử Quốc gia Đền Khai Long xã Tân Sơn

– Các cơ quan chúc mừng ngày thành lập Đảng 3/2

– Đô Lương tổ chức lễ phát động tết trồng cây đầu xuân Đinh Dậu

– Mong muốn của du khách và nhân dân về việc đầu tư, nâng cấp xây dựng Đền Qủa Sơn xứng đáng với quy mô di tích lịch sử cấp Quốc gia.