Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 6 tháng 11 năm 2017

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

– UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị lễ hội đền Quả Sơn năm 2018

– Xã Yên Sơn tổ chức giải tỏa nhà 2 tầng vi phạm hành lang an toàn giao thông, đồng thời chuẩn bị tiếp tục giải tỏa vi phạm HLATGT đợt 2 năm 2017

– Nhiều xe chở cát sạn quá tải gây bức xúc cho nhân dân.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt