Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 3 tháng 10 năm 2016

Chương trình hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cầu Hòa Sơn bắc qua sông Đào theo kiến nghị của cử tri.

– Trung tâm GDTX Đô Lương tổ chức phát động hưởng ứng phong trào học suốt đời năm 2016.

– Xã Đặng Sơn phát triển nghề bánh đa nem đem lại thu nhập cao.

– UBND huyện Đô Lương tổ chức tiêu hủy bò chết không rõ nguồn gốc.