Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 3 tháng 1 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

– Huyện Đô Lương và cụm kho CK2 triển khai lễ ra quân huấn luyện đầu năm

– Các xã tổ chức đại hội MTTQ và đại hội đại biểu liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024