Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  29 tháng 3 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  29 tháng 3 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc KHHGĐ

– Hội từ thiện chùa Phúc Mỹ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Phương.

– Chị Hoàng Thị Hương ở xóm 8, xã Hồng Sơn một phụ nữ khuyết tật giàu nghị lực.

–  Đô Lương mở phiên tòa xét xử lưu động trộm cắp tài sản