Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 29 tháng 11 năm 2017

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính như sau:

-UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy may Minh Anh Đô Lương tại xã Quang Sơn đây là dự án lớn góp phần giải quyết việc làm cho 5000 lao động

-Chi cục phát triển Nông thôn tỉnh trao 24 con bê cho nông dân Minh Sơn phát triển chăn nuôi.

-Sở y tế thẩm định chuẩn QG tại xã Hồng Sơn.  Đây là xã  thứ 31 của huyện Đô Lương đạt chuẩn QG về y tế .

-Hội khuyến học huyện thăm , tặng quà em Nguyễn Viết Anh ở xã Hòa Sơn bị ong đốt, em phải nằm viện 4 tháng, trong đó có 25 ngày hôn mê.