Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 29 tháng 10 năm 2018.

 

Chương trình hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2018 gồm những nội dung sau:

–  Sở nội vụ kiểm tra công tác thực hiện 5 dân vận chính quyền 2018 tại huyện Đô Lương.

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy và Nhóm “Đô lương chia sẻ yêu thương” đia thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đặng Sơn và Thuận Sơn.

– Các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 – 31/10/2018).

– Xã Hồng Sơn đầu tư 1 tỷ đồng xây dựng 1,8km đường giao thông nông thôn.

Và một số nội dung khác