Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  28 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  28 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Xã Hòa Sơn tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sỹ Thái Doãn Đoàn

– UBND huyện Đô Lương triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2017.

– Ông Nguyễn Cảnh Niêm CCB tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

– Công an Đô Lương kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất mật mía của anh Lê Đình Thắng ở xóm 6, xã Đông Sơn vi phạm ATVSTP