Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 28 tháng 2 năm2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

– Bệnh viện đa khoa huyện kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 .

– Các xã, thị tập trung thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính ngày từ đầu năm.

– Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương tặng quà cho hai em Hoàng Trần Phúc và Nguyễn Bá Thuận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.