Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 28 tháng 12 năm 2016

Chương trình hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– BCHQS huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quân sự – Quốc phòng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

– UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 12.

– Hiệu quả sản xuất cây trồng vụ Đông ở Đô Lương.

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các mô hình phát triển nông nghiệp ở các xã