Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 28 tháng 11 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018 – 2023
– Đoàn thẩm định NTM tỉnh kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã Trung Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn và xã Lưu Sơn để hoàn thành các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt.
– Công an Đô Lương trao quyết định luân chuyển cán bộ Công an chính quy về làm trưởng Công an xã Lưu Sơn và Đặng Sơn