Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 28 tháng 11 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Đặng Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp Quốc Hội vừa qua và tiếp thu ý kiến của cử tri.

– Dòng họ Lê Đình xã Văn Sơn đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

– Các Đảng bộ tổ chức tổng kết công tác Đảng

– Chị Nguyễn Thị Thảo làm giàu từ trang trại tổng hợp

– Xã Mỹ Sơn phát động đợt trồng cây nhân ngày “chủ nhật xanh” tại trường mầm non và trạm y tế