Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 28 tháng 10 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 28 tháng 10  năm 2020 gồm những nội dung sau:

UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11.

BTG Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10/2020.

Hội đồng thẩm định Tỉnh Nghệ An thẩm định làng nghề nồi đất xã Trù Sơn để trình UBND tỉnh công nhận làng nghề.

Anh Tăng Văn Chung ở xã Hồng Sơn người đam mê sưu tầm đồ cổ, hiện nay gia đình anh có hàng trăm loại đồ cổ, trong đó có nhiều hiện vật quý.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.