Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 27 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện uỷ kiểm tra các trường học,
  • UBND huyện hội thảo khoa học mô hình trồng chanh không hạt.
  • Xã Bồi sơn tổ chức dạy bơi cho các em học sinh.

Đô Lương lan toả phong trào xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp