Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  27 tháng 3 năm 2017

Chương trình hôm nay  ngày  27 tháng 3 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Xã Xuân Sơn tổ chức lễ đón nhận xã đạt chẩu Quốc gia NTM, đây là một trong 10 xã đạt các tiêu chí theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nạp 600 đoàn viên thuộc các trường học tại di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Xã Hòa Sơn tổ chức đại hội TDTT lần thứ 8 năm 2017 nhằm đẩy mạnh rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

.