Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  27 tháng 2 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  27 tháng 2 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Chánh văn phòng tỉnh ủy dự lễ khánh thành trạm y tế xã Đặng Sơn.

– Phòng giáo huyện Đô Lương tổ chức giao lưu học sinh tiểu học.

– Công ty Canon Việt Nam tăng 30 máy vi tính và 186 suất quà cho các em học sinh trường THCS xã Bài Sơn.

– Ông Nguyễn Phùng Khởi, xóm 7, xã Trung Sơn trồng thành công 3 ha bí xanh cho thu nhập cao.

– Đô Lương có quán cơm chay phục vụ nhu cầu của người dân