Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 26 tháng 7 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

­­

– Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch HĐND tỉnh và các cơ quan đơn vị tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7.

– Hội chiến sỹ thành cổ Quảng trị thăm lại chiến trường xưa

– Đại hội cựu giáo chức nhiệm kỳ 2017 – 2022

– Ám ánh con đường tử thần N5