Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  26 tháng 5 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  26 tháng 5 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5

– Lãnh đạo huyện Đô Lương dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại lữ đoàn tăng thiết giáp 206.

– BHXH Đô Lương trao sổ cho người lao động của công ty taxi Lạc Hồng

– Trồng sen thu nhập cao. Và một số hoạt động vừa diễn ra.