Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 26 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  26 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ rải thảm tuyến đường N5.

– UBND huyện triển khai sản xuất vụ hè thu.

– Hiệp hội kinh tế trang trại Đô Lương

– 500 hộ dân thị trấn ký cam kết  không tái lấn chiếm hành lang ATGT

Sau  đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.