Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 26 tháng 12 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Báo Nghệ An làm việc Thường trực Huyện ủy về công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành, sử dụng báo Đảng năm 2018 và định hướng tuyên truyền năm 2019.

– UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Kinh tế – Xã hội tháng 12 và triển khai các nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới.