Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 25 tháng 9 năm 2020

Chương trình hôm nay gồm các nội dung sau

  • Xã Quang Sơn đón chuẩn nông thôn mới
  • UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng kết quả phát triển kinh tế xã hội và QP-AN và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2020.
  • Hội phụ nữ Đô Lương: Tổ chức hội thi – Tìm hiểu kiến thức về hội LHPN và TYM 2020
  • Xã Tân Sơn: Tổ chức hội nghị cựu chiến binh đương nhiệm năm 2020
  • Đô Lương nhộn nhịp mùa bánh trung thu