Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 25 tháng 11 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

 

  • Các đơn vị tổ chức công bố quyết định  sáp nhập xóm, khối và quyết định chỉ định các chức danh cán bộ xóm.
  • Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư , Chủ tịch UBND huyện tham dự giải bóng đá hội đồng hương Đô Lương Lần thứ 2.
  • Cô giáo Nguyễn thị Mùi trường tiểu học xã Đai Sơn nỗ lực vượt lên khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
  • Người dân xã Giang Sơn Đông thu hoạch hạt dẻ cho thu nhập cao.
  • Và một số hoạt động vừ diễn ra.