Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 25 tháng 11 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Hội nghị tổng hợp ý kiến cử tri trước kì họp HĐND lần thứ 3

– UBND huyện triển khai công tác  chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia Đền Quả Sơn.

– Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện làm việc với lãnh đạo 12 xã có tỷ lệ vi phạm chính sách dân số cao.

– Các sản phẩm nồi đất xã Trù Sơn đang được nhiều khách hàng phí Bắc đạt mua để phục vụ nấu các món án truyền thống.