Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 25 tháng 07 năm 2018.

Chương trình hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2018 gồm những nội dung sau:

Đô Lương tổ chức kỳ họp thứ sáu khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Lãnh đạo huyện Đô Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỳ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).

Xã Thuận Sơn tổ chức lễ hội Đề Linh Kiếm

BCĐ diễn tập huyện Đô Lương tổ chức hướng dẫn kiến thức diễn tập phòng thủ năm 2018