Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  24 tháng 5 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  24 tháng 5 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương: triển khai công tác chuẩn bị các kỳ thi năm 2017

– Một số xã, thị thiếu quyết liệt trong đợt giải tỏa HLATGT

– Bất cập quản lí giá thịt lợn vấn đề cần quan tâm. Và một số hoạt động vừa diễn ra

Sau  đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.