Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 24 tháng 2 năm 2020

Chương trình thời sự  Truyền hình Đô Lương ngày 24 tháng 2 năm 2020 hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

  • UBND huyện tổ chức hội nghị Thường kỳ thứ 2
  • Bà con nông dân Đô Lương tập trung diệt ốc bươu vàng bảo vệ lúa xuân
  • Chi cục Thú y Đô Lương đảm bảo nguồn thuốc để phục vụ bà con nông dân tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
  • Các trường học tiếp tục làm tốt công tác phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh Corona trong thời gian học sinh nghỉ học.

Và một số nội dung vừa diễn ra