Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 24 tháng 2 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  24 tháng 2 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đ/C Lê minh Thông PCT UBND tỉnh thăm , tặng quà các đơn vị y tế trên địa bàn .

– Ban thường vụ huyện ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TW 4 khóa XII.

– Khó khăn trong chăm sóc, khám điều trị ở Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ an.

– Bà con nông dân Đô Lương khẩn trương thu hoạch ngô vụ Đông xuân trên đất bãi và triển khai gieo trỉa ngô vụ xuân hè.