Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 9 năm 2020

Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống đình chợ đảm bảo tiến độ xây dựng.

Bà con nông dân triển khai chăm bón cây vụ đông trên đất lúa.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ an phối hợp với Đô Lương truyền thông chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tuyển sinh lao động.

– khu vực ngã 5 tại xã Lam sơn điểm đen về tai nạn giao thông, người dân tham gia giao thông cần chú ý quan sát, làm chủ  tốt độ để giảm thiểu tai nạn giao thông.

– Xã Tràng Sơn tổ chức hội nghị giáo dục nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.