Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • UBKT huyện ủy tổ chức tập huấn công tác kiểm tra giám sát và giải quyết đơn thư cho 250 cán bộ UBKT đảng ủy và chi bộ trực thuộc.
  • UBND huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc  gia xây dựng NTM.
  • Nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” tổ chức đêm nhạc thiện nguyện kêu gọi cán bộ nhân dân và các doanh nghiệp hỗ trợ 7 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 127 triệu đồng.