Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 7 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 7 năm 2020 gồm những nội dung sau:

-Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể và các xã, thị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các mẹ VNAH, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ.

– Công an Đô Lương tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp về công tác cải cách thủ tục hành chính.

– Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin phản ánh những kết quả trong việc thực hiện công tác cán bộ nữ trên địa bàn huyện.

Và một số nội dung vừa diễn ra.