Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 6 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

– Kỳ thi THPT Quốc gian năm 2017 diễn ra tại Đô Lương an toàn, thuận lợi.

– Hội phụ nữ tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ “ giữ gìn hạnh phúc gia đình”

– Đoạn đường thắt nút chai từ khu đô thị Vườn Xanh đến ngã ba đèn xanh, đèn đỏ thường xuyên xảy ra tai nạn.

– Đô Lương duy trì nhiều lớp học bơi cho trẻ em.