Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 3 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 3 năm 2020 hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– Các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phòng chống Covid – 19 bằng nhiều việc làm thiết thực để nâng cao ý thức toàn dân phòng chống dịch bệnh.

-AgriBank chi nhánh Đô Lương trao tặng Huyện đoàn Đô Lương 1.600 cây xanh để trồng ở các xã, Thị trấn.

-Công đoàn Ngân hàng Chính sách tỉnh Nghệ An tặng trường mầm non 400 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non

-Và một số nội dung vừa diễn ra