Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 22 tháng 8 năm 2018 .

Chương trình hôm nay ngày 22 tháng 08 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Huyện Đô Lương tổ chức tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Hội nghị đã trao Bằng khen của thủ tướng chính phủ và bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

– Xã Bồi Sơn mát trắng 50 ha lúa do nước sông Lam dâng cao làm ngập úng lúa hè thu đang thời kỳ trổ bông.

– LĐLĐ huyện tổ chức đối thoại với công đoàn khối cơ quan doanh nghiệp.

– Cục giao thông đường bộ đầu tư 700 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa ngã ba, Đà Sơn để giảm thiểu tai nạn giao thông.