Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 21 tháng 7 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

­­

– Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng VHTT&DL dâng hương tại Truông Bồn

– Đô Lương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7 và tuyên dương các điển hình tiên tiến làm tốt công tác “ Đền ơn – Đáp nghĩa”

– Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày TBLS

– Cơn bão số 2 đã làm thiệt hại gần 1.000 ha rừng nguyên liệu của CT TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương bị gãy đổ.